(028) 38159245
0918487348
info@temnhanmavach.com
temnhanmavach@gmail.com

Tin tức

Tem nữ trang Startags đáp ứng đúng tiêu chuẩn thông tư 22 bộ khoa học công nghệ .

Thông tư 22 của Bộ Khoa Học Công Nghệ về tem nữ trang và thông tin ký hiệu nội dung hiển thị trên tem nữ trang :

Trả lời của Chi Cục TC-ĐL-CL
Hướng dẫn ghi nhãn hàng hoá vàng trang sức mỹ nghệ như sau:

* Nhãn in đính kèm với sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ:
– Tên hàng hóa: Bông tòn ten.
– Tên, mã ký hiệu của cơ sở sản xuất (NSX hoặc SX): DNTN KDV Kim Mai (KMJ).
– TCCS 01:2014/KM (ghi thêm trên nhãn chứ không bắt buộc).
– Địa chỉ: Số 123 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quậnThủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. HCM.
– Hàm lượng vàng (HLV): 75,0 % hoặc 18 K hoặc 750.
– Khối lượng vàng (KLV): 1 chỉ hoặc 3,75 g.
– Khối lượng đá (KLĐ): 1 ct (là carat) hoặc 200 mg (miligam) – Đơn vị carat chỉ dùng cho khối lượng là “đá quý, ngọc trai”, còn các loại hạt còn lại (hạt nhựa,…) thì ghi đơn vị khối lượng là: g (gam). Theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN thì khối lượng dưới 1 g thì dùng đơn vị là “mg” (miligam) – ví dụ ghi 200 mg chứ không ghi 0,2 g; khối lượng dưới 1 kg thì dùng đơn vị là g (gam) – ví dụ ghi 200 g chứ không ghi 0,2 kg.
– Ký hiệu: G.P; G.F; C; P (nếu sản phẩm là vàng nguyên khối, đồng nhất thì không phải ghi ký hiệu này)  Nếu có ghi ký hiệu thì xem quy định cụ thể tại điểm c Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN.

Ghi chú: Trên nhãn vàng có thể ghi thêm các thông tin khác như mã vạch, số hiệu sản phẩm,… để nhận biết và quản lý sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ.

Bổ sung của anh Cát – Chi cục Trưởng Chi cục QL CL SP HH Miền Nam
Khoản 4, điều7 TT22:

– Nhãn vàng trang sức mỹ nghệ thể hiện trực tiếp trên sản phẩm (nếu kích thước và cấu trúc sản phẩm đủ để thực hiên)hoặc thể hiện trên tài liệu đính kèm sản phẩm
-Trường hợp sản phẩm có kích thước không thể thực hiện trực tiếp được thì hàm lượng vàng công bố phải được ghi trên nhãn đính kèm
Điểm c, khoản 1, mục II văn bản số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2014:
Nhãn hàng hóa phải thể hiện được các nội dung chủ yếu sau: hàm lượng vàng, khối lượng vàng; ký hiệu vàng trang sức mỹ nghệ. Ngoài ra DN có thể ghi thêm ký hiệu của mình để nhận biết sản phẩm do mình kinh doanh

Trả lời của Chi Cục TC-ĐL-CL

Ghi nhãn trực tiếp trên sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ (nếu kích thước sản phẩm phù hợp)

– Mã ký hiệu của cơ sở sản xuất: KMJ, PAJ, SJC, DOJ,…
– Hàm lượng vàng: 75,0 % hoặc 18 K hoặc 750.
– Ký hiệu vàng trang sức mỹ nghệ (nếu có): G.P; G.F; C; P.

 

Qúy khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ :

Mr Thiện : 0918.487348
Mr Tú : 0903.865.862
www.temtiemvang.com
M
ẫu tem chuẩn thông tư 22 :
20190503_114306-01 20190503_123015-01

Startags0903865862pic2-550x550
Startags0903865862pic5

0918487348