(028) 38159245
0918487348
info@temnhanmavach.com
temnhanmavach@gmail.com
  • Toshiba B-SV4D

    – Hoàn hảo cho bán lẻ, vận chuyển, bán vé, và các ứng dụng khách sạn, B-SV4D mang lại chất lượng và hiệu suất cao. Chiều rộng 4inch máy in nhiệt trực tiếp và đầy đủ các tính năng.

     

    – Thiết kế đễ có thể dễ dàng thay thế đầu in.

0918487348